INM
Twitter Facebook Google+ YouTube

Selecția de experti pentru activitatile derulate în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765

Invitatiile de participare si caietele de sarcini sunt disponibile accesand www.sipoca454.csm1909.ro, sectiunea Proceduri selectie experti.
Fisiere atasate:
Copyright © 2013 INM; Realizat de Ionel UDUDEC| Termeni de Utilizare