INM
Twitter Facebook Google+ YouTube

Verificarea inscrisului in original in cadrul procedurii de investire cu formula executorie - Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu

Prin art. I pct. 20 din legea nr. 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe a fost introdus un nou articol, art. 6401, cu urmatorul cuprins:
,,Investirea cu formula executorie
Art. 640¹. – (1) Titlurile executorii, altele decat hotararile....

Citeste articolul in documentul anexat:

Copyright © 2013 INM; Realizat de Ionel UDUDEC| Termeni de Utilizare