INM
Twitter Facebook Google+ YouTube

Programul de formare continua 2016 - Seminar - Lucrul cu categoriile vulnerabile sau aflate in situatii vulnerabile - copii, varstnici, persoane cu dizabilitati, persoane institutionalizate sau alte categorii de persoane, Bucuresti, 2-3 iunie 2016

Copyright © 2013 INM; Realizat de Ionel UDUDEC| Termeni de Utilizare