INM
Twitter Facebook Google+ YouTube

Programul de formare continua 2016 - Conferinta Combaterea fascismului, rasismului, xenofobiei si a cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii. Aspecte specifice privind extremismul, antisemitismul si negarea Holocaustului, Bucuresti, Aula INM, 9-10 iunie 2016

Copyright © 2013 INM; Realizat de Ionel UDUDEC| Termeni de Utilizare