INM
Twitter Facebook Google+ YouTube

ANUNT privind rezultatul procedurii de selecție a expertilor specializați in domeniul contenciosului administrativ/achizițiilor publice în cadrul proiectului ”Asistenta pentru consolidarea capacitatii institutionale in domeniul formarii judecatorilor si procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finantat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elvețiano - Român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

Copyright © 2013 INM; Realizat de Ionel UDUDEC| Termeni de Utilizare