INM
Twitter Facebook Google+ YouTube

INFORMARE privind declanșarea procedurii simplificate de achiziționare de echipamente de calcul, echipamente periferice si aparatură de birotică (Lot 1) și licențe pentru echipamentele informatice (Lot 2), în cadrul proiectului ”Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978

Copyright © 2013 INM; Realizat de Ionel UDUDEC| Termeni de Utilizare