INM
Twitter Facebook Google+ YouTube

Prelungire anunt - Anunț privind selecția pentru seminarul „Dialog judiciar în domeniul nediscriminării pe criterii de vârstă, sex, orientare sexuală, dizabilitate și rasă”, București, 10-11 aprilie 2014 (Proiectul JUST/2012/FRAC/AG/2755)

Copyright © 2013 INM; Realizat de Ionel UDUDEC| Termeni de Utilizare