INM
Twitter Facebook Google+ YouTube

Ghid privind managementul cauzelor de violenta domestica elaborat in cadrul Proiectului ” Dezvoltare instituţională şi formare profesională pentru magistraţi în domeniul managementului cauzelor de violenţă domestică” , finantat prin Mecanismul FInanciar Norvegian 2009-2014 de INM si PICCJ

Copyright © 2013 INM; Realizat de Ionel UDUDEC| Termeni de Utilizare