INM
Twitter Facebook Google+ YouTube

Informare privind publicarea versiunilor revizuite ale ghidurilor practice pentru justitiabili si practicieni elaborate in cadrul proiectului "Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi"

Copyright © 2013 INM; Realizat de Ionel UDUDEC| Termeni de Utilizare