INM

Concurs de promovare efectiva si pe loc a judecatorilor si procurorilor in functii de executie la data de 29 martie 2015

Noutăți la INM-LEX.ro

Seminar - Drept bancar, Sinaia, 27-28 aprilie 2015

Anunt privind selectarea unui expert roman in vederea participarii la un seminar ce va fi organizat in cadrul proiectului privind mecanismele juridice de protectie a minorului in cauzele transfrontaliere

Anunt privind selectia a doi experti romani pentru o serie de 4 seminarii de formare a formatorilor, in cadrul proiectului „Asistenta pentru consolidarea capacitatii sistemului judiciar din Romania de a face fata noilor provocari legislative si institutionale”, finantat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014

Programul de formare continua 2015 - Seminar - Folosirea instrumentelor juridice civile în dreptul european, Bucuresti, 27-28 aprilie 2015

Concursul sau examenul pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor la CA, trib., judecatorii, precum si la parchetele de pe langa acestea, organizat in perioada 27 martie - 24 iunie 2015 (data publicare: 27.03.2015)

Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 OUTCOME 2, OUTPUT 2.1- ANUNT privind selectia de experti specializati in domeniile Noului Cod Civil, Noului Cod de Procedura Civila, Noului Cod Penal și Noului Cod de Procedura Penala în cadrul proiectului „Asistenta pentru consolidarea capacitatii sistemului judiciar din Romania de a face fata noilor provocari legislative si institutionale”, finantat in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014

Anunt inscriere seminar Public companies, Roma, 6-7 mai 2015, Catalog general EJTN

EJTN - Subgrupul de lucru "Civil" - Seminar in materia Dreptului proprietatii intelectuale, Bucuresti, 4-5 iunie 2015

Copyright © 2013 INM; Realizat de Ionel UDUDEC| Termeni de Utilizare